TREBALLS RECENTS

SERVEIS

Vídeo Promocional

Diferencia’t dels teus competidors amb un vídeo promocional que t’aportarà el plus galàctic que necessites.

Cobertura d'esdeveniments

Cobreix esdeveniments de la teva empresa/organització per així obtenir un resum audiovisual dinàmic

Vídeo Institucional

Per a accions internes de l’empresa, entrevistes, presentació de projectes, entre d'altres. Ens adaptem a les vostres necessitats

FEEDBACK

- Videolaxia